Naši členové jsou rozděleni do jednotlivých družin. V pondělí se schází naši nejmladší členové v 16.30 - 18.00 hodin chlapci z družiny Horský Koník V úterý 17. - 19. hodin se pak schází kluci starší z družiny Skalní Orel a Mladý Vlk. Ve čtvrtek v 17. - 19. hodin se schází nejstarší družina Družina Akichitové, jejichž členové formou her a vzdělávacích programů poznávají, co je vše zapotřebí k vedení oddílu. Veškerou činnost oddílu řídí vedení Hvězdy Severu.

Přijatí členové jsou ti, kteří složili Přijímací zkoušku a alespoň padesát procent členů se poté vyjádřilo pro jejich přijetí - nezdá se to, ale ne každý má to štěstí hned napoprvé!