Martin Weigel - Kanystr

  • Hodnost: Vanata
  • Počet let v oddílu: 1
  • Činy: Vstoupil do Hvězdy Severu 5. 9. 2017

Akce s oddílem:

8. - 10. 3. 2019 - Adaptační kurz - (megapovinné), 9. - 11. 11. 2018 - 62. Sněm (placená) , 20. - 21. 10. - Puťák pro mladší i starší (nepovinná), 23. 6. - Stavěčka letního tábora , 13.5. - Jungle park (povinná) , 14. 4. - Bitva na Sršních pláních (povinná), 16-18.2. - Víkendovka v Chýši (povinná) , 15.-17.12. - Vánoční nadílka (předplacená) , 24. 11. Rodičovská akce u vína - termín č. 2, 13.-15.10. - Sněm ČMVR (předplacená)