Matyáš Kučera - Myšák

  • Hodnost: Ranger
  • Počet let v oddílu: 5
  • Činy: Owachira Skalního orla

Akce s oddílem:

29. 6. - 13. 7. 2019 - 21. letní tábor v týpí , 12. 1. 2019 - Orientační běh v Silůvkách (nepovinná), 28. - 29. 12. - Přespání v klubovně (mladší) , 7. - 9. 12. 2018 - Vánoční nadílka (placená), 15. 9. 2018 - Erbovní slavnosti (nepovinná), 6.-10.8. - Příměstský tábor (plná akce), 1. - 14. 7. Letní tábor oddílu 2018, 23. 6. - Stavěčka letního tábora , 13.5. - Jungle park (povinná) , 14. 4. - Bitva na Sršních pláních (povinná), 16-18.2. - Víkendovka v Chýši (povinná) , 20.1. - Bobovačka a TV (předplacená), 13.1. - Zimní stopou okolo Silůvek , 30.-31.12. - Silvestr pro mladší , 15.-17.12. - Vánoční nadílka (předplacená) , 3.12. - NEDĚLE - Výroba dárečků , 24. 11. Rodičovská akce u vína - termín č. 2, 13.-15.10. - Sněm ČMVR (předplacená) , 1. – 14. 7. - Letní tábor ve Sp. Zemi , 2. – 4. 6. - 57. sněm na SUPU - předplacená , 22. 4. - Jungle Park - nepovinná , 8. 4. - Dobývání hradu - předplacená , 3. - 5. 3. - 56. sněm v Opatově - předplacená , 25. 2. - Clanová výprava - předplacená, Silvestr pro mladší , 3.12. - Výroba dárečků v klub. - nepovinná , 12.11. - Tématická jednodeňka - předplacená , 30.9.-2.10. - zahajovačka OPATOV - předplacená, 17.9. - Erbovní slavnosti - nepovinná , Zahajovací schůzka 2.9.2016, Zahajovací schůzka 2.9.2016, Zahajovací schůzka 2.9.2016, 53. Sněm (3.-5.6.) - předplacená akce , Oslava 20. výročí (15.-17.4.) - předplacená akce, Jungle park (3.4.) - nepovinná akce, 52. sněm (12.-14.2.) - přeplacená akce , Silvestr v klubovně pro mladší (30.-31.12.), Vánoční nadílka v Chýši (11.-13.12.) - Povinná , 51. sněm na ČMVR (27.-29.11.) - Povinná, Odpoledne v klubovně (14.11.) - Nepovinná , Jungle park (25.10.) - Nepovinná, Dobývání hradu (17.10.) - Povinná , Víkendovka OPATOV (26.-28.9.) - Povinná, 20. letní tábor oddílu ve Spálené zemi (27. 6. - 11. 7.), Zakončovací dvoudenní akce (6.-7.6.) , Vodácká výprava na Svratku (16. 5.), Dobývání hradu (18.4.), Družinový Geocaching (14. 3.), 48. sněm v Chýši (6. - 8. 2.), Orientační běh v Silůvkách (10. 1.), Výprava na Stránskou skálu (9. 11.), Dobývání hradu v Zatáčce (18. 10.), Branný závod v Zábřehu (4. 10.) , Zahajovací akce oddílu do Opatova (19. - 21. 9.), 15. Letní tábor (5.-19.7.) - předplacená, Předtáborová brigáda (28.6.) - pomocná akce, 46. sněm oddílu (15.6.) - předplacená, Oddílová cyklovýprava (24.5.) - předplacená, Dobývání hradu (26.4.) - předplacená, Řádění v tělocvičně