Štěpán Oubělický

  • Počet let v oddílu: 2
  • Činy: Vstoupil do oddílu Hvězda Severu 2. 9. 2016

Akce s oddílem:

3. - 5. 3. - 56. sněm v Opatově - předplacená , 25. 2. - Clanová výprava - předplacená, 5. 2. - Po stopách továrny "D" - nepovinná , 14.1. Zimní stopou okolo Silůvek - nepovinná, 16.-18.12. - Vánoční nadílka v Chýši - předplacená , 3.12. - Výroba dárečků v klub. - nepovinná , 12.11. - Tématická jednodeňka - předplacená , 55. Sněm - předplacená, 16.10. - Herní odpoledne - nepovinná, 30.9.-2.10. - zahajovačka OPATOV - předplacená, 17.9. - Erbovní slavnosti - nepovinná